stredisko saleziani moznosti linky fotky z akcii odkazy kontakt

Domov Domov

AKCIE, KTORÉ PRÁVE PRIPRAVUJEME


Kto sme ?
Muži, ktorí sa rozhodli zostúpiť zo svojho piedestálu až k mladým, aby sme vystúpili s nimi až k Bohu.

Čo robíme ?
Vychovávame, vzdelávame, modlíme sa, prehrávame bitky, ale vyhráme vojnu.

Ako to robíme ?
Bez hanby a strachu, bez obzerania sa späť, či niekto hádže kamene nenávisti a závisti.

...my kráčame !


sart
rozdelovac obsahu
Pomôžte svojimi percentami!

Pomôžte svojimi percentami!

Podľa Zákona o dani z príjmov (§ 50) môžu fyzické a právnické osoby poukázať podiel zo zaplatenej dane za predchádzajúci rok organizácii, ktorá je zaregistrovaná v zozname prijímateľov. Je to mechanizmus, prostredníctvom ktorého môžu daňoví poplatníci (FO aj PO) rozhodnúť o účele použitia časti svojich daní priamo na činnosť nejakej organizácie.   Aj tento rok Vás, mladí zo strediska Banská Bystrica, prosia o poukázanie vašich 2 percent alebo 3 percent. Čo je k tomu potrebné: a.) pre 2 percentá - 1. vyplniť tlačivo; 2. dať ho potvrdiť zamestnávateľovi; 3. zaniesť ho spolu s potvrdením o zaplatení dane (vydá do zamestnávateľ) na DÚ alebo k nám na Tatranskú.   a.) pre 3 percentá - 1. vyplniť tlačivo; 2. dať ho potvrdiť zamestnávateľovi; 3. nechať si potvrdiť u Jozefa Kmeca talčivo o odpracovaných 40 dobrovoľníckych hodinách; 4. zaniesť ho spolu s potvrdením o zaplatení dane (vydá do zamestnávateľ) na DÚ alebo k nám na Tatranskú. Vopred ďakujeme.   Tlačivo nájdete tu. Infografiku nájdete tu. Porovnaj časť zamestnanci.    Podrobnejšie informácie o fungovaní mechanizmu poukázania % z podielu Vašej zaplatenej dane nájdete taktiež na www.rozhodni.sk. Sumár dôležitých termínov nájdete TU.   Akou inou formou je možné nás podporiť?Najdôležitejšou formou podpory pre nás sú Vaše modlitby. Ďalej je tiež možné prispieť finačne priamo na účet (4008096914/7500), prípadne akýmkoľvek darom (klobáska, slanina:), ktorý donesiete ku Saleziánom Dona Bosca v Banskej Bystrici.
Termín: do 30.04.2015
200 rokov narodenia don Bosca

200 rokov narodenia don Bosca

Chystáme sa na výročie narodenia don Bosca pozri
Termín: 2013-2014
Naše prázdniny 2015

Naše prázdniny 2015

Čo nás čaká v lete? 9.-12.7. Chalanský tábor - Ranč 13.-17.7. Prímestský tábor 19.-22.7. Hrebeňovka 23.-26.7. Animátorský tábor 31.7.-7.8. Pobytový tábor - Jasenie
Termín: júl-august 2015
Salezko
skupina na facebook.com
spodny panel Farske oznamy Kontakt Domka

NOVINKYobrazok k novinke

Športové popoludnie pre…

... dievčatá mali svoje turnaje vo vybíjanej a floorbale ...
17.4. 2015
obrazok k novinke

Veľkonočný výlet

Napriek silnému vetru, snehu, malej účasti a 2-ročnej prestávke...
6.4. 2015
obrazok k novinke

Krížová cesta rodiniek

Na Veľký piatok sa dopoludnia na krížovú cestu na Kalváriu pod Urpínom vybrali...
3.4. 2015
obrazok k novinke

Bojovalo sa nielen o loptu

16 tímov zo saleziánskych stredísk z celého Slovenska spojilo 20.-21. marca celoslovenské futbalové finále turnaja KAMA 2015.
25.3. 2015
1/96