stredisko saleziani moznosti linky fotky z akcii odkazy kontakt

Domov Domov

FARSKÉ OZNAMY

OZNAMY NA 13. NEDEĽU V OBDOBÍ "CEZ ROK" (28.6.2015)

 

 1. Zajtra, v pondelok 29.6., je prikázaný sviatok, slávnosť sv. Petra a sv. Pavla, apoštolov. Sv. omše sú o 7.00, 17.00 a 18.30 h. Sv. omšu o 18.30 h. bude celebrovať otec direktor Robert Benko SDB ako svoju poslednú – rozlúčkovú. Lúčia sa s nami aj tri sestry FMA - Mirka Tarajová, Mária Nagyová a Martina Škvareninová. Nech im Boh odplatí za námahu a lásku u nás v B. Bystrici a nech ich požehnáva na nových pôsobiskách.
 2. Dnes večer o 19.30 h. bude v našom oratóriu derniéra divadelného predstavenia Kolotoč, ktoré nacvičili naši mladí pod vedením sr. Márie Nagyovej FMA. Srdečne Vás pozývame.
 3. Dnes je zbierka na Dobročinné diela Sv. Otca. Za Vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.
 4. V júli a auguste nebudú nedeľné sv. omše o 11.45 h., ani večerné vešpery o 18.05 h. Ďalej nebudú štvrtkové adorácie, ani piatkové sv. omše pre matky s deťmi v kaplnke strediska. V týždni tiež nebudú ranné sv. omše o 7.00 h., iba večerné o 18.30 h.
 5. V nasledujúcom týždni je prvý štvrtok v mesiaci júli (deň modlitieb za duchovné povolania), prvý piatok – pozývame na sv. spoveď, hlavne deti a mládež. Budúca sobota je prvá v mesiaci – fatimská.
 6. Ďakovné Te Deum za uplynulý školský rok bude budúcu nedeľu pri sv. omšiach o 9.00 a 10.30 h.
 7. Srdečná vďaka patrí brigádnikom, ktorí pomáhali pri oplotení pozemku minulý týždeň.
 8. Počas letných prázdnin budú prebiehať rôzne aktivity s deťmi a mládežou (tábory, cyklovýlety, hrebeňovky, duchovné cvičenia a iné). Prosíme Vás o sprevádzanie Vašimi modlitbami a obetami.
 9. V čase 9.-12.7. sa uskutoční 14. ročník Modlitbového pochodu za ozdravenie kresťanských koreňov Slovenska a Európy (z geograf. stredu Slovenska do geograf. stredu Európy) pod vedním dona Jozefa Gibalu SDB. Podrobnosti sú na nástenke.
 10. Prosíme rodičov, aby dohliadli na svoje deti počas sv. omší, aby sa nehrali so sieťkou na bočných dverách kostola za spovednicami, nakoľko jej výmena je finančne dosť náročná. Taktiež prosíme zachovať čistotu a hygienu v areáli detského ihriska i za kostolom.
 11. Kostol upratuje skupina č. 2 v utorok 30.6. o 16.00 h.

 

 


LITURGICKÉ  OZNAMY 

 

Vo štvrtok 2.7. je sviatok Navštívenia Panny Márie u Alžbety (púte na Starých Horách, v Levoči a inde).

V piatok 3.7. je sviatok sv. Tomáša, apoštola.

 

Budúcu nedeľu 5.7. je slávnosť slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a sv. Metoda, spolupatrónov Európy (púte v Selciach, Nitre - Kalvárii, vo Velehrade atď.).

spodny panel Farske oznamy Kontakt Domka

NOVINKYobrazok k novinke

Nocovačka detského zboru

Detský zbor Sadetz mal na záver šk.roku nocovačku ...
22.6. 2015
obrazok k novinke

Deň detí – svet detí

Deň detí – svet detí sa konal už po 7 rok vďaka spolupráci viacerých organizácii na ihriskách pod oporným múrom na Rudohorskej.
31.5. 2015
obrazok k novinke

Deň Farnosti

V predposlednú májovú nedeľu v Salezku nebola o sviatky a akcie núdza.
25.5. 2015
obrazok k novinke

Divadlo na východnom Slovensku

Divadelníci sa vybrali na východ Slovenska, aby odohrali svoje vystúpenie Kolotoč v dedinke Lastomír a v Humennom.
11.5. 2015
1/98