stredisko saleziani moznosti linky fotky z akcii odkazy kontakt

Domov Domov

FARSKÉ OZNAMY

OZNAMY NA 3. ADVENTNÚ NEDEĽU (14.12.2014)

  1. Prežívame adventné obdobie, radostnú prípravu na Slávnosť Narodenia Pána. Povzbudzujeme Vás k spoločnej modlitbe pri adventnom venci (modlitba sv. ruženca, čítanie Sv. Písma, spoločné zdieľanie sa...) a k prijatiu sviatosti zmierenia. Po sv. omšiach sa modlievame spoločne modlitbu Anjel Pána.

  2. Dnes popoludní o 15.00 h. pozývame deti do nášho Saleziánskeho strediska na zdobenie perníkov, výrobu vianočných pohľadíc a ozdôb.

  3. Začíname predvianočné spovedanie chorých a nevládnych v domácnostiach. Svojich príbuzných môžete nahlásiť v sakristii kostola - meno, adresu, poschodie a číslo telefónu (príp. menovku na zvončeku).
  4. V piatok 19.12. bude farská katechéza po večernej sv. omši v hale nad kostolom zameraná na Božie Slovo 4. advent. nedele.
  5. V sobotu 20.12. o 15.00 h. bude stretnutie rodičov a detí, ktoré sa v tomto školskom roku pripravujú na Prvé sv. prijímanie - IMOS.
  6. V nedeľu 21.12. od 15.00 h. je v našej farnosti spoločná predvianočná sv. spoveď. Využite túto možnosť, aby Ježiš Kristus mohol prísť do našich čistých sŕdc.
  7. V nedeľu 21.12. slávime 12. výročie posviacky nášho Farského kostola Panny Márie Pomocnice. Pozývame Vás na včerenú sv. omšu o 18.30 h., aby sme spoločne poďakovali nebeskému Otcovi za vzácny dar tohto kostola a našej farnosti.
  8. Budúci týždeň upratuje kostol skupina č. 4.

 

 

LITURGICKÉ  OZNAMY 

 

Budúca nedeľa je 4. adventná.

spodny panel Farske oznamy Kontakt Domka

NOVINKYobrazok k novinke

Miništrantská chata aká ešte…

Pilisko, dva Javáky, Viki s Vigim a dvanásť miništrantov vytvorilo cez tretí adventný víkend príjemnú, zábavnú a rodinnú atmosféru na Saleziánskej chate ranč v Drábsku, časť Sedmák, no to nie je všetko.
14.12. 2014
obrazok k novinke

Divadlo KOLOTOČ na turné ...

Mladí so svojím nadšením a chuťou dávať zo seba rozložili KOLOTOČ v Bratislave a Kaplnej ...
7.12. 2014
obrazok k novinke

Ukujme si vlastnú budúcnosť

takto nejako sme začali(aj pomenovali) tohtoročný projekt rekultivácie vonkajšieho prostredia nášho strediska
25.11. 2014
obrazok k novinke

Mladí hokejbaloví…

Uplynulý víkend boli chalani reprezentovať náše stredisko na Veľkom Hokejbalovom Turnaji v Košiciach (VHT)...
7.11. 2014
1/93