stredisko saleziani moznosti linky fotky z akcii odkazy kontakt

Domov Domov

FARSKÉ OZNAMY

OZNAMY NA 2. PÔSTNU NEDEĽU (1.3.2015)

 

  1. Na charitu ste minulú nedeľu v zbierke prispeli sumou 325 €. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.
  2. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Popoludní o 15.00 h. je v našom kostole duchovná obnova Ružencového bratstva pod vedením dominikána P. Šimona Tyrola. Program je na nástenke.
  3. V nasledujúcom týždni je prvý štvrtok v mesiaci (deň modlitieb za duchovné povolania), prvý piatok v mesiaci (pozývame Vás k sviatosti zmierenia, hlavne deti a mládež). V sobotu je fatimská sobota.
  4. V sobotu 7.3. (po prvom piatku) budeme pri sv. omši o 8.00 h. ráno udeľovať sviatosť pomazania chorých. Túto sviatosť môže prijať človek chorý, ďalej vo veku nad 60 rokov a v stave milosti posväcujúcej (po vykonaní sv. spovede).
  5. Popolcovou stredou sme začali pôstne obdobie, prípravu na sviatky utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania Pána. Povzbudzujeme Vás k sviatosti zmierenia a k horlivému pokániu: zdržovanie sa mäsitého pokrmu, hlavne v piatky; účasť na sv. omšiach aj cez týždeň, na pobožnostiach krížovej cesty, sv. ruženca; čítanie Sv. Písma (aspoň 10 min.); skutky lásky k blížnemu; skutky sebazaprenia – odrieknutie si TV, počítača, diskoték a hlučných zábav a pod. Obetujme skutky pokánia Veľkého pôstu za rehoľníkov (Rok zasväteného života), za dar nových duchovných povolaní, za ochranu rodiny ako vzťahu jedného muža a jednej ženy, za kultúru života a za mier a pokoj na celom svete.
  6. V piatky a nedele Veľkého pôstu sú v našom kostole pobožnosti krížovej cesty o 18.00 h. pred večernou sv. omšou. Prosíme tých, ktorí majú záujem viesť túto pobožnosť, aby sa nahlásili v sakristii.
  7. Aj tento rok je možnosť podporiť našich mladých darovaním 2-3% zaplatených daní v roku 2014 združeniu DOMKA. Tlačivo na tento účel je na stolíku vo vestibule kostola a saleziánskeho strediska.
  8. Pri východe z chrámu je označená pokladnička na zhotovenie 4 ks lavíc na sedenie v zadnej časti kostola. Pán Boh zaplať za finančnú pomoc.
  9. V rámci osláv 200. výročia narodenia sv. Jána Boska Vás pozývame na púť za donom Boskom do Talianska (Becchi, Torino) v dňoch od 7. do 11.10.2015. Predbežná cena je 180 €. Zápis je v sakristii kostola (záväznosť potvrdzuje 50 € záloha).
  10. Budúci týždeň upratuje kostol skupina č. 3.

 

 

LITURGICKÉ  OZNAMY 

 

Budúca nedeľa je 3. pôstna nedeľa.

spodny panel Farske oznamy Kontakt Domka

NOVINKYobrazok k novinke

Duchovné cvičenia dievčat

Dievčatá sa rozhodli vykročiť vpred a svoje prázdniny prežiť spolu a s Bohom počas duchovných cvičení na Banskej Belej od 19. 2. do 22.2. 2015.
23.2. 2015
obrazok k novinke

Starší súťažili v pingpongu

13 odvážnych a bojaschopných chlapov si meralo sily v ...
16.2. 2015
obrazok k novinke

Mladí sa zabávali

Ako už je zvykom, aj tento rok sa v piatok 13. februára uskutočnil...
16.2. 2015
obrazok k novinke

Fašiangová zábava

7.2.2015 sa udiala Saleziánska fašiangová zábava. Bolo to po druhý krát od jej renesancie.
16.2. 2015
1/95