stredisko saleziani moznosti linky fotky z akcii odkazy kontakt

Domov Domov

FARSKÉ OZNAMY

OZNAMY NA 33. NEDEĽU CEZ ROK (16.11.2014)

 1. V piatok 21.11. bude vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v B. Bystrici-meste odpustová slávnosť Obetovania Panny Márie. Modlitba sv. ruženca začne o 16.00 h. a sv. omša o 16.30 h.
 2. V piatok 21.11. po večernej sv. omši bude farská katechéza zameraná na Sv. Písmo. Začiatok je pribl. o 19.20 h. v miestnosti nad kostolom.
 3. V nedeľu 23.11. o 16.00 h. sa uskutoční v Saleziánskom dome Cecilfest pri príležitosti spomienky na sv. Cecíliu, patrónku cirkevnej a liturgickej hudby.
 4. Budúcu nedeľu je zbierka na charitu. Nech Vám Boh odplatí Vašu štedrosť.
 5. Od 1.12.2014 začíname v našej farnosti prípravu na sviatosť birmovania, ktorá bude trvať približne jeden a pol roka. Prihlásiť sa môže každý od 8. ročníka ZŠ a starší. Zapisovať sa môžete v sakristii kostola na pripravené hárky čitateľným paličkovým písmom. Stretnutie birmovancov aj s rodičmi bude už v sobotu 22.11.2014 o 19.30 h. v Saleziánskom stredisku vo veľkej klubovni na 1.poschodí.
 6. Záujemci o prijatie sviatostí - krstu, sv. prijímania alebo birmovania - z radov dospelých, hláste sa u pána farára Tibora Janúcha SDB.
 7. Do zbierky na seminár ste prispeli sumou 220 €. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 8. Riaditeľstvo Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa v B. Bystrici pozýva rodičov a žiakov 5. a 9. ročníkov ZŠ na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 27.11. od 8.30 do 13.00 h. v budove školy na Hurbanovej ul. č. 9.
 9. Stretnutie rodičov a detí, ktoré sa v tomto škol. roku pripravujú na prvé sv. prijímanie IMOS, bude v sobotu 29.11. o 15.00 h.
 10. Knižočka Božie Slovo na každý deň, časopis Slovo medzi nami a kalendár na rok 2015 je k dispozícii v sakristii kostola.
 11. Budúci týždeň upratuje kostol skupina č. 6.

 

 

LITURGICKÉ  OZNAMY 

 

V utorok 18.11. je Výročie posviacky bazilík sv. apoštolov Petra a Pavla v Ríme.

V piatok 21.11. je spomienka na Obetovanie Panny Márie.

V sobotu 22.11. je spomienka na sv. Cecíliu, pannu a mučenicu, patrónku cirkevnej a liturgickej hudby.

 

Budúcu nedeľu je Slávnosť Krista Kráľa, posledná nedeľa období "cez rok".

spodny panel Farske oznamy Kontakt Domka

NOVINKYobrazok k novinke

Mladí hokejbaloví…

Uplynulý víkend boli chalani reprezentovať náše stredisko na Veľkom Hokejbalovom Turnaji v Košiciach (VHT)...
7.11. 2014
obrazok k novinke

Banská Bystrica žije…

V saleziánskom stredisku Banská Bystrica sa odohral už piaty ročník celoslovenského turnaja dievčat vo floorballe.
9.11. 2014
obrazok k novinke

Kniha: Posadnutý diablom

Vydavateľstvo Don Bosco vydáva titul Posadnutý diablom, ktorého cieľom nie je vyvolať strach z boja proti diablovi, ale zakúsiť radosť z víťazstva
28.10. 2014
obrazok k novinke

Let vzducholoďou

O lietaní vzducholoďou, kormidlovaní, smerovaní životnou cestou, o detstve a dospelosti sme sa zaoberali na tretej dievčenskej birmovaneckej chate
28.9. 2014
1/92