stredisko saleziani moznosti linky fotky z akcii odkazy kontakt

Domov Domov

FARSKÉ OZNAMY

OZNAMY NA KVETNÚ NEDEĽU (29.3.2015)

 

 1. KBS vyhlásila dnes na Kvetnú nedeľu zbierku na pomoc pre prenasledovaných kresťanov na Blízkom a Strednom východe. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.
 2. Dnes popoludní je v našom kostole spoločná sv. zmierenia pred Veľkou nocou od 15.00 do 17.00 h. a potom od 18.00 h. Prosíme vás, aby ste využili tento čas k sv. spovedi a nenechávali si ju na poslednú chvíľu.
 3. Sv. omše a obrady Veľkonočného trojdnia 2015:
 4. Na Zelený Štvrtok bude sv. omša svätenia olejov9.30 h. vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v meste. V našom kostole bude sv. omša o 18.30 h. Adorácia Najsvät. Sviatosti Oltárnej do 21.00 h.
 5. Na Veľký Piatok budú ranné chvály o 8.00 h., obrady začnú o 17.00 h. Poklona pri Božom hrobe až do 21.00 h.
 6. Na Bielu Sobotu začneme rannými chválami o 8.00 h. Adorácia pri Božom hrobe do 19.15 h. Veľkonočná vigília sa začne o 19.30 h.
  Počas slávenia Veľkonočného trojdnia za obvyklých podmienok môžeme získať úplné odpustky.
 7. Veľký Piatok je dňom utrpenia a smrti Pána a dňom pokánia celej Cirkvi.
 8. Zdržovanie sa mäsitého pokrmu sa v tento deň zdržovanie nedá nahradiť iným skutkom pokánia ako v obvyklé piatky. Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje všetkých od dovŕšenia 14-teho roku života.
 9. Prísny pôst. Zákon pôstu zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia 60-ho roku života. Odporúča sa pôst o chlebe a vode.
 10. Požehnanie veľkonočných pokrmov bude budúcu nedeľu po prvej sv. omši, približne o 8.30 h.
 11. Vo veľkonočný pondelok  6.4.2015  sv. omše budú ako v nedeľu, okrem sv. omše o 11.45 h., tá odpadá.
 12. Namiesto „Anjel Pána“ sa počas veľkonočného obdobia modlíme „Raduj sa nebies Kráľovná, aleluja“.
 13. Letecká púť zo Sliača do Lúrd k Panne Márii sa uskutoční v termíne 7.-9.4.2015 pod záštitou generálneho vikára Mons. Branislava Koppala. Cena a ďalšie podrobnosti sú na nástenke.
 14. Diecézne pastoračné centrum na Kapitulskej ul. č. 21 pozýva na duchovno terapeutický program Ráchelina vinica v termíne 22.-24.5.2015 v okolí B. Bystrici. Program je určený pre príbuzných umelo potrateného dieťaťa pri interrupcii. Podrobnosti sú na nástenke (www.rachel.rodinabb.sk ; č. tel. 0911 911 794).
 15. V rámci osláv 200. výročia narodenia sv. Jána Boska Vás pozývame na púť za donom Boskom do Talianska (Becchi, Torino) v dňoch od 7. do 11.10.2015. Predbežná cena je 180 €. Zápis je v sakristii kostola (záväznosť potvrdzuje 50 € záloha).
 16. Budúci týždeň upratuje kostol skupina č. 1.

 

 

LITURGICKÉ  OZNAMY 

 

Budúca nedeľa je slávnosť Zmŕtvychvstania Pána. 

spodny panel Farske oznamy Kontakt Domka

NOVINKYobrazok k novinke

Bojovalo sa nielen o loptu

16 tímov zo saleziánskych stredísk z celého Slovenska spojilo 20.-21. marca celoslovenské futbalové finále turnaja KAMA 2015.
25.3. 2015
obrazok k novinke

Animátorská chata - Banská…

“Idem do vecí s novým nasadením!” to je motto na školský rok 2014/2015. Ako sa odzrkadľuje v činnosti animátorov?
2.3. 2015
obrazok k novinke

"TEHLIČKA" žije

19 účastníkov, dar 48€, banánové lievance, to všetko sme zažili na...
2.3. 2015
obrazok k novinke

Duchovné cvičenia dievčat

Dievčatá sa rozhodli vykročiť vpred a svoje prázdniny prežiť spolu a s Bohom počas duchovných cvičení na Banskej Belej od 19. 2. do 22.2. 2015.
23.2. 2015
1/95