stredisko saleziani moznosti linky fotky z akcii odkazy kontakt

Domov Domov

FARSKÉ OZNAMY

OZNAMY NA 18. NEDEĽU V OBDOBÍ CEZ ROK (2.8.2015)

 

  1. Nedeľa 2.8. je prvá v mesiaci, popoludní o 15.00 h. bude v kostole modlitba sv. ruženca spojená s adoráciou Najsvät. Oltárnej sviatosti. Okrem toho možno v tento deň vo farských, katedrálnych a františkánskych kostoloch získať úplné porciunkulové odpustky. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca (napr. Otče náš, Zdravas a Sláva). Na stránke TK KBS sa dočítate, ako sv. František z Assissi získal milosť porciunkulových odputkov: http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20110802012 .
  2. Prosíme o modlitbovú podporu pre Saleziánsky tábor 2015, ktorý prebieha v týchto dňoch do 7.8.2015
  3. Budúci týždeň upratuje kostol skupina č. 1.

 


LITURGICKÉ  OZNAMY 

 

V utorok 4.8. je spomienka na sv. Jána  Vianneyho, kňaza

Vo štvrtok 6.8. je sviatok Premenenia Pána

V piatok 7.8. je prvý piatok v mesiaci

V sobotu 8.8. je spomienka na Sv. Dominika, kňaza

 

 

Budúca nedeľa je 19. v období cez rok. 

spodny panel Farske oznamy Kontakt Domka

NOVINKYobrazok k novinke

Tábor Jasenie 2015

Fotky z tábora nájdete na našej facebookovej stránke.
31.7. 2015
obrazok k novinke

Derniéra divadla KOLOTOČ

Tak a je to tu. Po roku a niekoľkých úspešných predvedeniach divadla na rôznych miestach Slovenska sa jeho púť skončila tam, kde sa narodilo...
28.6. 2015
obrazok k novinke

Nocovačka detského zboru

Detský zbor Sadetz mal na záver šk.roku nocovačku ...
22.6. 2015
obrazok k novinke

Deň detí – svet detí

Deň detí – svet detí sa konal už po 7 rok vďaka spolupráci viacerých organizácii na ihriskách pod oporným múrom na Rudohorskej.
31.5. 2015
1/99