stredisko saleziani moznosti linky fotky z akcii odkazy kontakt

Domov Domov

FARSKÉ OZNAMY

OZNAMY NA 30. NEDEĽU CEZ ROK (26.10.2014)

  1. Od dnes máme posun času na zimný (o jednu hodinu späť).
  2. Do piatku 31.10. sa modlíme modlitbu posvätného ruženca vždy o 17.55 h. pred večernou sv. omšou.
  3. Výnos zbierky na misie je 250 €. Za Vašu štedrosť Pán Boh zaplať.
  4. V piatok 31.10. po večernej sv. omši bude farská katechéza o Sv. Písme s donom Jozefom Motýľom SDB.
  5. Pozývame Vás na sviatosť zmierenia, hlavne deti a mládež. V sobotu 1.11. je prikázaný sviatok, Slávnosť Všetkých svätých. Od 1. do 8.11. máme možnosť raz denne získať úplné odpustky a privlastniť ich iba dušiam trpiacim v očistci. Odpustkovým úkonom je nábožná návšteva cintorína a modlitba za zosnulých. Ďalšie podmienky sú: a) svätá spoveď a sv. prijímanie (v deň získania úplných odpustkov); b) vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému; c) modlitba na úmysel Sv. Otca (Otče náš, Zdravas´ Mária a Sláva Otcu). Pozývame mladých na návštevu cintorína v dňoch 1.- 8.11. Spoločný odchod je vždy po večernej sv. omši o 19.30 h. Buďme veľkodušní a pomáhajme týmto našim bratom a sestrám v ošistci, aby prišli čím skôr do neba. Oni sami si už pomôcť nemôžu. Možno aj my raz budeme potrebovať takúto pomoc.
  6. Ďalším odpustkovým úkonom je: v deň Spomienky na všetkých zosnulých (v nedeľu 2.11.), navštíviť kostol (kaplnku) a pomodliť sa modlitbu Otče náš a Verím v Boha. Samozrejme je potrebné splniť ďalšie tri podmienky uvedené vyššie. Tieto odpustky možno získať jedenkrát - od poludnia predchádzajúceho dňa (1.11.) do polnoci daného dňa (2.11.).
  7. Autobus na Staré Hory v sobotu 1.11.2014 je zrušený.
  8. Budúca nedeľa je prvá v mesiaci, o 15.00 h. bude v našom kostole adorácia Najsv. Sviatosti Oltárnej s modlitbou sv. ruženca.
  9. Knižka Božie Slovo na každý deň bude k dispozícii od utorka večer 28.10. vo vestibule kostola.
  10. Budúci týždeň upratuje kostol skupina č. 3. 

 

 

LITURGICKÉ  OZNAMY 

 

V utorok 28.10. je sviatok sv. apoštolov Šimona a Júdu.

V sobotu 1.11. na Slávnosť Všetkých svätých sv. omše sú o 7.30, 9.00, 10.30, 11.45 a 18.30 h. - ako v nedeľu, je to prikázaný sviatok!

V nedeľu 2.11. je deň Spomienky na všetkých verných zosnulých.

 

Budúca nedeľa je 31. nedeľa v období "cez rok".

 

spodny panel Farske oznamy Kontakt Domka

NOVINKYobrazok k novinke

Kniha: Posadnutý diablom

Vydavateľstvo Don Bosco vydáva titul Posadnutý diablom, ktorého cieľom nie je vyvolať strach z boja proti diablovi, ale zakúsiť radosť z víťazstva
28.10. 2014
obrazok k novinke

Let vzducholoďou

O lietaní vzducholoďou, kormidlovaní, smerovaní životnou cestou, o detstve a dospelosti sme sa zaoberali na tretej dievčenskej birmovaneckej chate
28.9. 2014
obrazok k novinke

Vysviacka Peťa Štelmacha a…

FOTO TU
22.9. 2014
obrazok k novinke

Úvodný turnaj SHL

Na sviatok Panny Márie Sedembolestnej sa v našom stredisku konal úvodný turnaj do novej (už v poradí piatej) sezóny SHL
15.9. 2014
1/92