stredisko saleziani moznosti linky fotky z akcii odkazy kontakt

Domov Domov

FARSKÉ OZNAMY

OZNAMY NA 7. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU (17.5.2015)

 

  1. V máji vždy pred večernou sv. omšou o 17.50 h. začína modlitba sv. ruženca a po nej litánie loretánske.
  2. Dnes je zbierka na katolícke masmédiá. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.
  3. Zajtra, v pondelok 18.5. bude sv. omša večer o 18.30 h., na ktorú zvlášť pozývame prvoprijímajúce deti s rodičmi a rodinami. Šaty zo slávnosti môžete odovzdávať od 17.30 h. v sakristii kostola. Ďakujeme všetkým, ktorí pripravovali deti k Prvému sv. prijímaniu (katechétkam, sestrám FMA, animátorom, rodičom, príbuzným) i tým, ktorí pomáhali pripraviť samotnú slávnosť (spevokolu, kostolníkovi, aranžérkam kvetov). Teraz je už na Vás, milí rodičia, aby ste naďalej svoje deti viedli k sviatostnému životu v spoločenstve našej farnosti.
  4. Pokračujeme v deviatniku k Duchu Svätému i k Panne Márii Pomocnici kresťanov (titul nášho chrámu). Pozývame Vás na odpustovú slávnosť v pondelok 25.5. o 18.30 h., aby sme slávnostnou sv. omšou poďakovali Panne Márii Pomocnici za pomoc a ochranu našej farnosti a zverili jej celé naše sídlisko.
  5. Pozývame Vás na modlitbové Večeradlo s Pannou Máriou do kaplnky Saleziánskeho domu v stredu 20.5. o 17.00 h.
  6. Farská katechéza o Sv. Písme bude v piatok 22.5. po večernej sv. omši.
  7. Dávame Vám do pozornosti Turíčnu púť na Starých Horách v dňoch 23.-24.5. Program je na nástenke.
  8. Upratovanie kostola bude v pondelok 18.5. o 16.00 h. (skupina č. 2).

 

 


LITURGICKÉ  OZNAMY 

 

V stredu 20.5. je spomienka na sv. Bernardína Sienského, kňaza.

Vo štvrtok 21.5. je spomienka na sv. Krištofa Magallanesa, kňaza a jeho spoločníkov, mučeníkov.

V piatok 22.5. je spomienka na sv. Ritu z Cassie, rehoľníčku.

 

Budúca nedeľa je slávnosť Zoslania Ducha Svätého, Turíce.

spodny panel Farske oznamy Kontakt Domka

NOVINKYobrazok k novinke

Divadlo na východnom Slovensku

Divadelníci sa vybrali na východ Slovenska, aby odohrali svoje vystúpenie Kolotoč v dedinke Lastomír a v Humennom.
11.5. 2015
obrazok k novinke

Deň matiek

Druhá májová nedeľa patrí mamičkám, babičkám ... ako vďačnosť za všetko, čo pre nás robia
11.5. 2015
obrazok k novinke

PUMIN 2015

Druhý majový víkend sme išli po prvýkrát ochutnať atmosféru PÚte MINištrantov...
9.5. 2015
obrazok k novinke

Prišli sme, zažili sme,…

O pekné zážitky, o pekné priateľstvá a v neposlednom rade aj o nejaké umiestnene bojovali...
5.5. 2015
1/97